Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova

  • Čeština
  • English
  • Русский

Pracovníci Oddělení imunochemické diagnostiky FN Plzeň jsou zároveň zaměstnanci ústavu Centrální laboratoř pro imunoanalýzu Lékařské fakulty Plzeň a podílí se na výuce studentů této fakulty.

Připravují a realizují následující volitelné předměty: