Kontakty

  • Čeština
  • English
  • Русский

Primář oddělení

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.

TOPOLCAN@fnplzen.cz

Vedoucí úseku Biobanka

 

RNDr. Marie Karlíková, Ph. D

Tel.: 377 401 121

KARLIKOVAM@fnplzen.cz

Vrchní zdravotní laborantka

Mgr. Bc. Martina Peštová

PESTOVAM@fnplzen.cz

Sekretariát

Jana Čapková

Tel.: 377 402 948

capkovaj@fnplzen.cz

 

Telefonické konzultace

Příjem biologického materiálu Bory 377 402 991, 377 402 410
Lochotín 377 105 642
Konzultace stanovení a výsledků 377 401 470, 377 401 158, 377 402 948

 

 

Kde nás najdete - pavilon 64  

 

Pracovníci 

 

Funkce

Jméno

Telefon (377 40 + klapka)

E-mail

Primář

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

2948

topolcan@fnplzen.cz

Zástupce primáře

Prof. PharmDr. Radek Kučera, PhD.

1158

kucerar@fnplzen.cz

Vrchní zdravotní laborantka

Mgr. Bc. Martina Peštová

2779

pestovam@fnplzen.cz

Správce dokumentace

Ing. Hana Grundmannová

1122

grundmannovah@fnplzen.cz

Sekretářka

Jana Čapková

2573

capkovaj@fnplzen.cz

Referentka pro vědu a výzkum

Bc. Magdalena Bezděková

1119

bezdekovam@fnplzen.cz

Manažer kvality

Ing. Jana Engová

2410,2548

engovaj@fnplzen.cz

Metrolog

Mgr. Jana Zehleová

2940

zehleovaj@fnplzen.cz

Lékaři

MUDr. Radka Fuchsová

1470

fuchsovar@fnplzen.cz

MUDr. Pavel Brož

4243

brozp@fnplzen.cz

MUDr. Šárka Svobodová, PhD.

 

s.svobodova.md@gmail.com

MUDr. Hedvika Hatáková

1470

hatakovah@fnplzen.cz

MUDr. Michal Jirásko

1470

jiraskom@fnplzen.cz

VŠ nelékaři

RNDr. Marie Karlíková, PhD.

1121

karlikovam@fnplzen.cz

Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

 

kinkorovaj@fnplzen.cz

Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.

 

Ladislav.Pecen@seznam.cz

Doc. RNDr. Martin Pešta, PhD.

 

Martin.Pesta@lfp.cuni.cz

Ing. Monika Seklová

2548

seklovam@fnplzen.cz

RNDr. Jindra Windrichová, PhD.

1122

windrichovaj@fnplzen.cz

Zdravotní laboranti/ky

Naděžda Benešová

2410

benesovan@fnplzen.cz

Eva Ruprechtová Šnoblová

2410

ruprechtovas@fnplzen.cz

Hana Smetáková Dis.

2410

havelkovah@fnplzen.cz

Lukáš Bytel, Bc.

2410

bytell@fnplzen.cz

Ivana Řežábková

2410

rezabkovai@fnplzen.cz

Pavlína Bass Osvaldová

2410, 1611

osvaldovap@fnplzen.cz

Tereza Běhounková, Bc.

2410 

behounkovat@fnplzen.cz

Václava Hrušková

2410

hruskovav@fn.plzen.cz

Markéta Šmolíková

2410 smolikovam@fnplzen.cz

Hana Pavlíková

2410,1611

pavlikovaha@fnplzen.cz

Marcela Šťastná

2410

stastnam@fnplzen.cz

Lucie Zajíc Šustrová

2410

sustroval@fnplzen.cz

Dagmar Svítilová

2410

svitilovad@fnplzen.cz

Mgr. Ivana Šuhová

2410

 suhovai@fnplzen.cz