Zpráva z pracovní cesty Brusel

 • Čeština
 • English
 • Русский

iCPS Prostate Cancer Europe Roundtable

Brusel, 2.4. 2019

 

Účastníci:

14 vyzvaných účastníků z 11 zemí Evropy (Belgie, Německo, VB, Irsko, Lucembursko, Francie, Švédsko, Finsko, Holandsko, Malta, Česká republika) včetně zástupce Evropského parlamentu.

Dovezené materiály:

Prostaste Cancer Europe Roundtable 2019
Prostate cancer - Recommendation to lower the risk and mortality rate of the most frequent cancer in men
PSA screening for prostate cancer - has the time come to reconsider structured population-based PSA screening for prostate cancer?
Kontaktní adresy všech účastníků

Základní motto:

V EU je ročně diagnostikováno 417 000 případů karcinomu prostaty PCa a více než 92 000 mužů každý rok v důsledku PCa zemře. Je potřeba zajistit vysoce kvalifikovanou, standardizovanou péči na základě multidisciplinární spolupráce s vysoce individualizovaným přístupem k pacientovi.

 

Souhrn informací z konference:

Na základě pozvání organizátorů konference jsem se zúčastnil iCPS Prostate Cancer Europe Roundtable konaného v hotelu Martin's EU Brussels. Tato konference byla pořádána agenturou International Centre for Parliamentary Studies (iCPS). Předsedou konference byl Prof. Hendrik van Poppel, Adjunct Secretary General for Education, European Association of Urology (EAU).

Program byl rozdělen do čtyř sekcí, z čehož první tři byly přednáškové a závěrečná sekce byla diskuzní. Úvodní přednášku měl prof. van Poppel. V přednášce nastínil současný stav v dg a léčbě Ca prostaty a důvody, proč by se mělo začít se systematickým screeningem PCa v zemích EU. Vše je dobře shrnuto v materiálu Prostate Cancer a PSA screening for prostate cancer.

V průběhu první sekce jsem v 10ti minutovém vystoupení měl možnost poinformovat o vyšetřování PSA v ČR a algoritmu péče o nemocné s PCa ve FN v Plzeň. V následujících dvou blocích se vystřídali všichni účastníci v příspěvcích o systému vyšetřování PSA a dg PCa v jednotlivých zemích a ve svých názorech na screening. Jednoznačně převážil názor o podpoře screeningu PCa v rámci EU. Jednoznačnou podporu screeningu vyjádřil též ve svém projevu belgický poslanec EP Francis Zammit Dimech. Velkou podporu vyjádřili zástupci Evropské asociace onkologických pacientů (European Cancer Patient Coalition, ECPC).

Zavedení screeningu PCa spadá samozřejmě do kompetence jednotlivých členských států EU. Fórum, kterého jsem se zúčastnil, si dává za cíl předkládat odborné argumenty a doporučení k podpoře prevence

 

PCa a jeho časného záchytu. Odborná témata jsou rozdělena zhruba do těchto okruhů:

 • Screening PCa
 • Zlepšování včasné prevence, diagnostiky a léčby pacientů
 • Úloha personalizované medicíny: možnosti léčby a jak je nejlépe přizpůsobit pacientovi
 • Podpora výzkumu, inovací a vývoje léčiv
 • Podpora spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem
 • Rozvoj center excelence napříč EU
 • Centralizace a zlepšování sběru údajů o pacientech
 • Řešení nerovností v přístupu k novým možnostem léčby mezi členskými státy EU

Jako prioritní úkoly z jednání vyplynuly následující body:

 • EU musí zvýšit povědomí mužů o PCa
 • EU musí zvýšit finanční prostředky na zlepšení diagnostiky a léčby mužů s PCa
 • Podpora multivariačních nástrojů pro predikci rizika a biomarkerů rozlišujících mezi nízkorizikovými a vysoce rizikovými PCa
 • Zlepšení přesnosti screeningu PSA
 • Prevence nadměrné diagnostiky a léčby PCa
 • Podpora nejnovějších bioptických a zobrazovacích technik
 • Prosazování personalizované medicíny v identifikaci „nových“ biomarkerů pro výběr nejlepších cílů pro individuální terapie

V Plzni 9.4.2019 Radek Kučera