Zpráva z pracovní cesty Bangkok

  • Čeština
  • English
  • Русский

23rd International Symposium on Molecular Medicine

Bangkok, 28. - 30.3. 2019

 

Účastníci: Za FN Plzeň se účastnili: doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D., doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., RNDr. Marie Karlíková, Ph.D.

Dovezené materiály: Abstract book

 

Souhrn informací z konference:

Na základě pozvání organizátorů konference jsme se jako tři zástupci FN Plzeň zúčastnili konference 23rd International Symposium on Molecular Medicine. Pořadatel Spandidos Publications patří mezi naše dlouhodobé partnery v publikační činnosti i účasti na odborných akcích pořádaných tímto nakladatelstvím. Program byl rozdělen do devíti sekcí a desáté sekce - postery. Nosným tématem konference byla molekulární diagnostika v onkologii. Většina přednášek prezentovala výsledky základního výzkumu nových diagnostických a terapeutických možností zkoušených na tkáňových či zvířecích modelech. Menší část pak prezentovala výsledky z klinické praxe.

Úvodní sekce celé konference byla zahájena dvěma přednáškami shrnujícími současný stav a pohled na problematiku výzkumu miRNA a dlouhých nekódujících RNA. Přednášky pronesl Dr. Gilbert Glady z Francie, který se řadu let zabývá imunoterapií a ovlivněním imunitních procesů v organizmu. Poslední dobou publikoval články o využití miRNA v modulaci procesů imunitní odpovědi organizmu. Dále jsme se soustředili na přednášky související s tématy a molekulami zkoumanými v rámci výzkumných projektů FN Plzeň. Zajímavé bylo srovnání současného pohledu na další možné využití interleukinů, růstových faktorů, galectinů a miRNA v diagnostice a terapii.

V sekci BIOCHEMISTRY/MOLECULAR ONCOLOGY/MicroRNAs nás zaujala prezentace: The up-regulation of oncosupressor microRNAs decreases the proliferation, migration and invasion of epithelial ovarian cancer cells. A. Hernandez, I. Torres, M. Garrido, M. Vega, C. Romero (Santiago, Chile). Nervový růstový faktor (NGF) a jeho tyrosinkinázový receptor A (TRKA) jsou spojovány s karcinomem ovarií: NGF zvyšuje angiogenezi prostřednictvím TRKA a indukcí exprese VEGF. NGF kontroluje další molekuly důležité v patologickém procesu a tyto molekuly je možné modifikovat prostřednictvím regulace miRNA, regulované NGF. Autoři podrobněji rozebírali vztahy mezi miRNA a COX-2, VEGF a NGF. V bloku MOLECULAR ONCOLOGY byla přednesena zajímavá přednáška: Tim-3-galectin-9 secretory pathway as a biochemical mechanism underlying the capability of human malignant cells to escape host immune surveillance and thus determining fundamentally novel approaches of cancer immunotherapy. V.V. Sumbayev (Kent, UK). Prezentace věnované galektinům a T-cell imunoglobulinům: galektinu-8 a jeho roli v angiogenezi indukované VEGF, signální dráze komplexu Tim-3-galectin-9 hrající roli ve schopnosti maligních buněk uniknout imunitnímu systému.

Naše přednášky byly rozděleny do dvou bloků. V bloku MOLECULAR PATHOGENESIS/TOXICOLOGY/ONCOLOGY byly zařazeny přednášky M. Karlikova: New serum biomarkers for hepatocellular carcinoma and metastases in liver - PIVKA II and hyaluronic acid., O. Fiala: Specific KRAS mutation types are associated with outcome of patients with metastatic colorectal cancer treated with bevacizumab. R. Kučera spolupředsedal sekci TRADITIONAL CHINESE MEDICINE, kam byla zařazena i přednáška R. Kucera: Biobank and oncological samples collection. V této sekci byly prezentovány zkušenosti ze základního výzkumu s využitím účinných látek izolovaných z rostlin užívaných v tradiční čínské medicíně - inhibice růstu nádorových buněk v tkáňových kulturách a zvířecích modelech jako důsledek působení těchto účinných látek. Spolupředseda sekce, Herbert Luesch z Floridy (USA), prezentoval dlouhodobé zkušenosti s výzkumem účinných látek z mořských rostlin od primárního výzkumu až po klinické testování prvních preparátů The molecular pharmacology and biomedical applications of new marine natural products. H. Luesch (Gainesville, FL, USA).

 

Závěr: Přínosná konference zejména z pohledu konfrontace našich klinických výzkumů s aktuálními tématy předklinického výzkumu. Prezentovaná témata rozšiřují naše povědomí o budoucích možných tématech klinického výkumu.

V Plzni 10. 4. 2019 Společně vypracovali: R. Kučera, O. Fiala, M. Karlíková