Biobanka

  • Čeština
  • English
  • Русский

Od roku 2000 je v imunoanalytické laboratoři prováděn systematický sběr vzorků biologického materiálu a jeho dlouhodobé skladování od pacientů především s následujícími nádorovými onemocněními - nádory prsu, kolorekta, plic, ledvin a prostaty.  Vzorky jsou odebírány při stanovení diagnózy, před zahájením léčby a pak v pravidelných nejčastěji 3 měsíčních intervalech, tedy systematicky, pravidelně a kontinuálně.

Sběr je prováděn za dodržování pravidel legislativy a etických pravidel. Maximální důraz je kladen na dodržování preanalytických podmínek a podmínek pro transport vzorků.  Ročně je získáno více než 2000 nových vzorků. V současné době je v biobance uloženo asi 30 000 vzorků v asi 150 000 odběrových zkumavkách. 

V roce 2014 získal repozitář vzorků statut biobanky a je součástí mezinárodní infrastruktury BBMRI-ERIC (Biobanks and BioMolecular Resources Research Infrastructure − European Research Infrastructure Consortium)která je jednou z největších biomedicínských evropských infrastruktur sdružující evropské biobanky, výzkumná centra, specializovaná pracoviště, apod. Členství v evropské rodině biobank umožňuje široké zapojení do aktivit infrastruktury, jejímž hlavním cílem je umožnit výměnu biologického materiálu pro vědecké a výzkumné účely.

Biobanka ve Fakultní nemocnici Plzeň je součástí českého projektu BBMRI-CZ.

 

Prezentace

Intelligent Sample Bank (ISB) Software - practical experience

 

Články

Biobanka – nové pracoviště ve Fakultní nemocnici Plzeň