MolekGen

  • Čeština
  • English
  • Русский

Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob (CZ.1.07/2.3.00/20.0040)

Monografie

Personalizovaný přístup v onkologii  - sérové biomarkery

Persoalizovaná medicina v onkologii - maligní melanom

Statistika v medicíně

IGF1 (Insulin-like growth factor 1) aneb od hypotalamu až k buňce

Využití biomarkerů pro diagnostiku a monitoraci léčby karcinomu vaječníků

Vitamin D a nádory

Sledování rizika kardiotoxicity u onkologicky nemocných

Prevence kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních chorob

 

XXXIX. Imunoanalytické dny (11.-13.března 2018, Plzeň) 

Ve spolupráci s portálem CEVA-EDU jsou zde odkazy na videa vybraných prezentací z konference. Po rozkliknutí odkazu spustíte video kliknutím na ikonu You Tube pod anotací.

 

Biomarkery pro diagnostiku a prognózu nádorového postižení jater

Co můžeme očekávat od imunoterapie?

D vitamin u těhotných a novorozenců

Biochemie a analytika vitamínu D a jeho metabolitů

BBMRI - ERIC v ČR

Screeningové programy v těhotenství

Nádorová onemocnění jater

Využití PHI v diagnosticko-léčebném procesu

Vyšetření lymfatických uzlin pacientů s plicními nádory pro zařazení do TNM klasifikace metodami H&E, IHC CK19 a OSNA

Biomarkers on ovarian cancer: Role in Screening, Diagnosis and Management

The new era of personalized cancer biomarkers

Utility of serum tumor markers as an aid in the differential diagnosis of patients with clinical suspicion of cancer and in patients with cancer unknow primary site (CUP)

Biomarkers in cancer immunotherapy

PIVKA - nový marker hepatocelulárního karcinomu