MolekGen

  • Čeština
  • English
  • Русский

Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob (CZ.1.07/2.3.00/20.0040)

řešitel: prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

 

Projekt multidisciplinární spolupráce na využití molekulárně genetických a sérových biomarkerů v prevenci a predikci závažných civilizačních chorob a ve spolupráci se zahraničními pracovišti, zavedení principů personalizované medicíny do zdravotnického výzkumu a klinické praxe.

 

Cílem projektu bylo vytvořit specializované pracoviště molekulární genetiky a studia biomarkerů v onkologii a kardiologii a napojit toto pracoviště na klinická pracoviště preventivní a personalizované medicíny v ČR a v zahraničí, a dále   vyučovat personalizovanou medicínu pro akademické pracovníky i studenty VŠ a lékaře. Projekt usiloval o to, aby se studium biomarkerů a problematika personalizované medicíny, která patří k vysoce moderním v současné medicíně, co nejvíce rozšířila v našem státě. 

 

Výstupy projektu:

- kurzy, semináře, konference

- publikace v impaktovaných časopisech

- monografie (viz níže)

- vybudování centra personalizované medicíny na LF v Plzni, které bude využívat metod molekulární biologie pro prevenci a predikci kardiovaskulárních a nádorových chorob v rámci mezinárodních projektů.

- sestavení týmu, který bude schopen načerpáním nových zkušeností a znalostí od zahraničních spolupracovníků implementovat nové metody do praxe a dále šířit znalosti mezi ostatní pracovníky výzkumu a vývoje a studenty zdravotnických oborů.

- posílení spolupráce s dalšími pracovišti ve světě a tím nastavit předávání zkušeností z pracovišť, která se zabývají podobnou problematikou.

 

 Monografie

Personalizovaný přístup v onkologii  - sérové biomarkery

Persoalizovaná medicina v onkologii - maligní melanom

Statistika v medicíně

IGF1 (Insulin-like growth factor 1) aneb od hypotalamu až k buňce

Využití biomarkerů pro diagnostiku a monitoraci léčby karcinomu vaječníků

Vitamin D a nádory

Sledování rizika kardiotoxicity u onkologicky nemocných

Prevence kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních chorob

 

XXXIX. Imunoanalytické dny (11.-13.března 2018, Plzeň) 

Ve spolupráci s portálem CEVA-EDU jsou zde odkazy na videa vybraných prezentací z konference. Po rozkliknutí odkazu spustíte video kliknutím na ikonu You Tube pod anotací.

 

Biomarkery pro diagnostiku a prognózu nádorového postižení jater

Co můžeme očekávat od imunoterapie?

D vitamin u těhotných a novorozenců

Biochemie a analytika vitamínu D a jeho metabolitů

BBMRI - ERIC v ČR

Screeningové programy v těhotenství

Nádorová onemocnění jater

Využití PHI v diagnosticko-léčebném procesu

Vyšetření lymfatických uzlin pacientů s plicními nádory pro zařazení do TNM klasifikace metodami H&E, IHC CK19 a OSNA

Biomarkers on ovarian cancer: Role in Screening, Diagnosis and Management

The new era of personalized cancer biomarkers

Utility of serum tumor markers as an aid in the differential diagnosis of patients with clinical suspicion of cancer and in patients with cancer unknow primary site (CUP)

Biomarkers in cancer immunotherapy

PIVKA - nový marker hepatocelulárního karcinomu