O laboratoři

  • Čeština
  • English
  • Русский

Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3

Laboratoř imunochemické diagnostiky zajišťuje imunoanalytická vyšetření pro potřeby Fakultní nemocnice Plzeň a dalších zdravotnických zařízení a lékařů Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského regionu, dále pro potřeby samoplátců i preventivních akcí (od roku 2013 se naše laboratoř zapojuje do akce Muži proti rakovině – Movember). Naše pracoviště zaručuje kvalitu poskytovaných služeb v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013, je vedeno v Registru klinických laboratoří NASKL a splňuje všechny technické, personální a administrativní požadavky Auditu II NASKL pro odbornost 815 – Laboratoř nukleární medicíny. Stanovujeme 90 analytů a provádíme přibližně 300 000 vyšetření za rok, tímto počtem se naše laboratoř řadí mezi největší pracoviště v republice. 

 

Přístrojové vybavení

Preanalytická linka AutoMate™ 1250/2550 (Beckman Coulter)

Automat pro třídění a alikvotaci vzorků, včetně zabudovaného modulu pro alikvotaci vzorků pro Biobanku (systém ISB - Intelligent Sample Bank)

Automatický analyzátor UniCell DXi 800 (Beckman Coulter)

Provádí imunochemická stanovení na principu chemiluminiscence. Maximální výkon 400 testů/hod. pro jednokrokové metody, resp. 200 testů/hod. pro dvoukrokové metody

Stratec SR300 - poloautomatický analyzátor

Pro radioimunoanalýzu (RIA) a imunometrickou analýzu (IRMA)

Automatický analyzátor ARCHITECT i1000SR (Abbott Laboratories)

Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CHEMIFLEX).

Automatický analyzátor cobas e411 (Roche Diagnostics)

Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA).

Automatický analyzátor Liaison XL (DiaSorin)

Chemiluminiscenční imunoanalýza.

Automatický analyzátor Maglumi 800 (Snibe Co. Ltd.)

Chemiluminiscenční imunoanalýza.

 

Další přístroje (pro výzkum)

Multiplexový analyzátor MagPix (Luminex Corp.)

Technologie xMAP, simultánní stanovení až 50 analytů v jednom alikvotu (50 µL vzorku). Stanovení proteinů.

Simpleplexový a multiplexový analyzátor ELLA (ProteinSimple)

Imunoanalýza na kazetách s mikrofluidikou a skleněnými nanoreakčními komůrkami. Až 4 analyty zároveň. Minimum manuální práce, výsledky za 90 minut.

QuantStudio 7 Flex Real Time PCR systém

(ThermoFisher Scientific)

Real-Time PCR systém na 384-jamkových destičkách. Pro genotyping, genetické profilování apod.

LightCycler® 96 System (Roche Life Science)

Real-time PCR systém pro 96 vzorků.

Droplet Digital PCR System ™

Polymerázové řetězové reakce (PCR) jednotlivě na 20,000 na olejových kapkách, zajišťující vyšší přesnost stanovení.