O laboratoři

  • Čeština
  • English
  • Русский

Metodika imunoanalýzy umožňuje stanovovat látky, které se vyskytují ve velmi nízké koncentraci, a je proto s výhodou používána ke stanovení hormonů, protilátek, tumorových markerů, metabolitů kostního metabolismu a dalších. Rozsah vyšetření je široký, od běžně stanovovaných tyreoidálních hormonů, až po vysoce specializovaná, komplikovaná stanovení, jakými jsou např. nefriny. Některé analyty (chromogranin, monototal,…) stanovuje naše laboratoř jako jediná v kraji.

Přístrojové vybavení

Preanalytická linka AutoMate™ 1250/2550 (Beckman Coulter)

Automat pro třídění a alikvotaci vzorků, včetně zabudovaného modulu pro alikvotaci vzorků pro Biobanku (systém ISB - Intelligent Sample Bank)

Automatický analyzátor UniCell DXi 800 (Beckman Coulter)

Provádí imunochemická stanovení na principu chemiluminiscence. Maximální výkon 400 testů/hod. pro jednokrokové metody, resp. 200 testů/hod. pro dvoukrokové metody

Stratec SR300 - poloautomatický analyzátor

Pro radioimunoanalýzu (RIA) a imunometrickou analýzu (IRMA)

Automatický analyzátor ARCHITECT i1000SR (Abbott Laboratories)

Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CHEMIFLEX).

Automatický analyzátor cobas e411 (Roche Diagnostics)

Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA).

Automatický analyzátor Liaison XL (DiaSorin)

Chemiluminiscenční imunoanalýza.

Automatický analyzátor Maglumi 800 (Snibe Co. Ltd.)

Chemiluminiscenční imunoanalýza.


Další přístroje (pro výzkum)

Multiplexový analyzátor MagPix (Luminex Corp.)

Technologie xMAP, simultánní stanovení až 50 analytů v jednom alikvotu (50 µL vzorku). Stanovení proteinů.

Simpleplexový a multiplexový analyzátor ELLA (ProteinSimple)

Imunoanalýza na kazetách s mikrofluidikou a skleněnými nanoreakčními komůrkami. Až 4 analyty zároveň. Minimum manuální práce, výsledky za 90 minut.

QuantStudio 7 Flex Real Time PCR systém

(ThermoFisher Scientific)

Real-Time PCR systém na 384-jamkových destičkách. Pro genotyping, genetické profilování apod.

LightCycler® 96 System (Roche Life Science)

Real-time PCR systém pro 96 vzorků.

Droplet Digital PCR System ™

Polymerázové řetězové reakce (PCR) jednotlivě na 20,000 na olejových kapkách, zajišťující vyšší přesnost stanovení.