Západočeská univerzita v Plzni

 • Čeština
 • English
 • Русский

Název předmětu: Imunoanalýza I

Typ předmětu: povinný

Určen pro: 3.roč., obor Zdravotní laborant

Hodinová dotace: zimní semestr, 22 vyuč.hodin

Forma výuky: přednášky, cvičení

Anotace předmětu:

Obsahem přednášek jsou základy imunochemie a imunoanalýzy, principy různých typů imunoanalýzy, základní typy analyzátorů, a metody multiplexové imunoanalýzy. Dále jsou přednášky zaměřeny na preanalytiku, standardizaci imunoanalytických metod, analytické a klinické parametry a kontrolu kvality.

Na praktických cvičeních získají studenti základní laboratorně-analytické dovednosti a prakticky se seznámí s kontrolou kvality a interpretací výsledků.

 

Přednášky:

 1. Úvod do imunochemie a imunoanalýzy – základní pojmy, rozdělení metod
 2. Izotopová imunoanalýza
 3. Neizotopové imunoanalýzy – enzymové, luminiscenční, fluorescenční imunoanalýzy
 4. Moderní technologie – multiplexové metody
 5. Specifické preanalytické problémy v imunoanalýze
 6. Analytické a klinické parametry
 7. Interní a externí kontrola kvality

 Cvičení:

 1. Hodnocení interní a externí kontroly kvality
 2. Radioimunoanalýza – stanovení hormonů štítné žlázy na analyzátoru Stratec
 3. ELISA – stanovení antiműlleriánského hormonu (AMH) metodou ELISA

 


 

Název předmětu: Imunoanalýza II

Typ předmětu: povinný

Určen pro: 3.roč., obor Zdravotní laborant

Hodinová dotace: letní semestr, 8 vyuč.hodin

Forma výuky: přednášky

 

Anotace předmětu:

Ve druhé části předmětu Imunoanalýza je prezentováno využití imunoanalytických metod v několika klinických oborech (endokrinologii, onkologii, interní medicíně a dalších). Studenti se seznámí se základy interpretace výsledků a zajímavými kazuistikami.

 Přednášky:

 1. Nádorové markery
 2. Endokrinologie - přehled
 3. Tyroidální diagnostika
 4. Reprodukční endokrinologie
 5. Kostní metabolismus