Vydávání výsledků

  • Čeština
  • English
  • Русский

Vydávání výsledků

Pro pracoviště v rámci FN Plzeň jsou výsledky průběžně zasílány ze systému LIS do nemocničního informačního systému WinMedicalc. Výsledky v tištěné formě jsou ve FN Plzeň předávány pouze na vyžádání oddělení.

Pro pracoviště mimo FN Plzeň jsou výsledky vždy v tištěné formě odesílány  ordinujícímu lékaři nebo příslušnému oddělení zdravotnického zařízení. Pro externí pracoviště, která si tuto službu sjednaly s FN Plzeň, jsou výsledky odesílány z WM formou zabezpečeného datového přenosu aplikací Mex.

Vysvětlení příznaků na výsledkovém listě:

[ * ] výsledek v referenčním rozmezí
* [ ] [ ] * výsledek mimo referenční rozmezí
! [ ] [ ] ! výsledek mimo referenční rozmezí - výrazně patologický
!! [ ] [ ] !! výsledek mimo referenční rozmezí - extrémně patologický