Příjem biologického materiálu a důvody pro jeho odmítnutí

 • Čeština
 • English
 • Русский

Příjem biologického materiálu a důvody pro jeho odmítnutí

Příjmové místo: Laboratoř imunochemické diagnostiky, FN Plzeň - Bory, areál bývalé Vojenské nemocnice, přízemí vlevo (Příjem materiálu).

Osoba, která do laboratoře přichází s biologickým materiálem, má povinnost jej předat seřazený ve vhodném stojánku či přepravním kontejneru spolu se seřazenými žádankami (značně to urychlí zařazení vzorků do laboratorního zpracování a tím i dodání výsledků analýz vzorků na požadující pracoviště) do rukou pracovníka příjmu a vyčkat, dokud pracovník příjmu nezkontroluje a neodsouhlasí správnost a úplnost dodaných materiálů, žádanek a identifikace. Pokud tento pracovník není přítomen, použije k jeho přivolání zvonek umístěný u přijímacího pultu a vyčká jeho příchodu.

Odmítnout lze vzorky z pracovišť FN Plzeň pokud se vyskytnou následující situace:

 • žádanka s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (rodné číslo nebo číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) nebo která obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí
 • žádanka nebo odběrová nádoba znečištěná biologickým materiálem
 • nádoba s biologickým materiálem, na které není dostatečně vyznačena jeho identifikace tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu
 • nádoba s biologickým materiálem, kde zjevně nebyly dodrženy podmínky preanalytické fáze
 • neoznačená nádobu s biologickým materiálem
 • biologický materiál bez žádanky.

Lze odmítnout příjem a vyšetření laboratorního materiálu ze zdravotnického zařízení mimo FN Plzeň jen v následujících případech:

 • zrušení vyšetření je předem domluveno s ordinujícím lékařem.
 • vzorek není řádně identifikován.
 • vzorek je nesprávně odebrán či nebyly dodrženy předepsané podmínky transportu vzorku, a hrozí proto závažné ovlivnění výsledku.

Laboratoř vždy telefonicky informuje lékaře požadujícího vyšetření o důvodu zamítnutí vzorku v laboratoři, a to bezprostředně po dodání vzorku a zjištění důvodu.

Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci pacienta je následující:

 • při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se biologický materiál upraví pro skladování a uskladní s ohledem na požadovaná vyšetření. Pokud je k dispozici údaj o žadateli a alespoň základní identifikace pacienta, je možné telefonicky vyžádat kompletní žádanku a vyšetření provést.
 • při nedostatečné identifikaci pacienta na nádobě s biologickým materiálem se vyšetření neprovádí a laboratoř telefonicky informuje lékaře požadujícího vyšetření o důvodu odmítnutí vzorku.