Označení materiálu

 • Čeština
 • English
 • Русский

Označení materiálu

V laboratoři jsou přijímány pouze řádně označené vzorky biologického materiálu a
řádně vyplněné žádanky.

Identifikace pacienta na biologickém materiálu - označení zkumavky:

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu (zkumavky) tvoří:

 • příjmení a jméno pacienta
 • rodné číslo (ev. rok narození pacienta)
 • datum odběru, případně označení pořadí vzorku číslicí v rámci jednoho dne (např. pro testy).

Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta a odběru. Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinné srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.

Identifikace pacienta na žádance (lze provést nalepením štítku)

 • příjmení a jméno pacienta
 • rodné číslo (u cizinců datum narození a číslo pojištěnce)
 • pohlaví
 • kód zdravotní pojišťovny
 • základní diagnóza, ostatní diagnózy

Vyplnění žádanky

Formulář žádanky lze stáhnout ZDE.

Identifikace pacienta (lze provést nalepením štítku)

Příjmení a jméno pacienta, rodné číslo, (datum narození a číslo pojištěnce u cizinců), kód zdravotní pojišťovny, základní diagnóza, ostatní diagnózy

Identifikace materiálu

Čas odběru - celé datum včetně roku a čas odběru biologického materiálu
Typ materiálu - zaškrtnout příslušné okénko
Diuréza -uvést údaje o diuréze v případě sběru moče- množství moče v mL a době sběru v hod. - do okének v kolonce Odpady hormonů do moče

Identifikace ordinujícího lékaře a oddělení

 • IČZ, odbornost a podpis odesílajícího lékaře 
 • označení odesílajícího pracoviště (razítko oddělení a telefonní číslo, adresa u externích pracovišť) označení (jmenovka) klinického pracovníka odebírajícího biologický materiál.

Identifikace požadovaných metod

Zaškrtněte okénka u požadovaných vyšetření (pro nádorové markery jsou vyšetření po skupinách pro jednotlivé diagnózy).
Pokud požadujete vyšetření, které není na žádance, napište název do volného políčka a zaškrtněte okénko.
Pro vyšetření pro prenatální screening vrozených vývojových vad použijte speciální žádanku (proklik na Žádanky) a vyplňte důsledně všechny údaje požadované na této žádance (délka gravidity dle USG, datum poslední menstruace, hmotnost těhotné, počet plodů atd.) - jsou nezbytné pro vyhodnocení výsledků.